MEČÍŘ: Aj slabší môže zdolať silnejšieho

Slovenský tím, sprava v popredí: Martin Kližan, kapitán Miloslav Meèír a Andrej Martin poèas štvorhry v stretnutí 2. kola I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára mužských reprezentaèných družstiev 2017 medzi Slovensko - Maïarsko. Bratislava, 4. február 2017. Foto: SITA/Marko Erd

You may also like...